Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

0863 ad33 500
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale

August 07 2017

tarczyn
tarczyn
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
tarczyn
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viawetryagain wetryagain

July 30 2017

tarczyn
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley

July 29 2017

tarczyn
3055 61b8 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
tarczyn
2372 1230
Reposted fromtaSowa taSowa viastockholmsyndrome stockholmsyndrome
tarczyn
9874 6ef7
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
tarczyn
4984 dabf 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
3539 b4ee 500

July 28 2017

tarczyn
4900 d128 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
tarczyn
4902 d62c
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

July 24 2017

tarczyn
7260 4a9c 500
tarczyn
znowu pojebało mi się w życiu
— .
Reposted fromniewychowana niewychowana viaegzystencja egzystencja
tarczyn
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viaegzystencja egzystencja
tarczyn
2578 f12d
Reposted fromkrzysk krzysk viaegzystencja egzystencja
1354 ddac
Reposted fromamatore amatore viaegzystencja egzystencja
tarczyn
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaegzystencja egzystencja
tarczyn
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaegzystencja egzystencja
tarczyn
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viaegzystencja egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl