Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
(via cytatyvv)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianot-alice not-alice

May 10 2017

tarczyn
3998 8c4f 500
odpuścić. takie proste?
Reposted frommysoul mysoul
tarczyn
2143 7373
jak szkło rozbite na tysiac kawałków
Reposted frommysoul mysoul
tarczyn
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
Reposted fromjustjustjust justjustjust

May 09 2017

tarczyn
4785 d41e
Reposted fromtwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie viafou fou
tarczyn
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viakindofnightmare kindofnightmare

May 06 2017

tarczyn
Życie jest proste, składa się z dwóch słów: "tak i nie". Cała reszta to tylko pierdolenie. Chcę Cię, albo Cię nie chcę. 
— Maciek Kasi
Reposted fromnewbeginning newbeginning vianot-alice not-alice
9289 c5c7 500
Reposted fromamatore amatore vianot-alice not-alice

May 05 2017

9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaAmericanlover Americanlover
4756 e7f4
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaAmericanlover Americanlover
tarczyn
6839 0c46 500
Tame the beast. artist unknown.
Reposted fromcorvax corvax viaAmericanlover Americanlover
tarczyn
tak, czy nie?
— może przyjdzie taki dzień, kiedy powiesz, że mnie kochasz...
Reposted fromdziewcze dziewcze viapozakontrola pozakontrola
3932 7177
Reposted frommatteo90 matteo90 viaomg-archy omg-archy
tarczyn
Ciężko było z nią wytrzymać ale jeszcze trudniej bylo o niej zapomnieć.
— Moja dusza pachnie Tobą
tarczyn
3616 b9e6
Reposted fromfungi fungi viazapachsiana zapachsiana
tarczyn
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viazapachsiana zapachsiana
2819 e67e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazapachsiana zapachsiana

May 03 2017

tarczyn
2936 f0bf 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaundonee undonee
5535 2806
Reposted fromkarkatvantasea karkatvantasea viaundonee undonee
tarczyn
4105 77d8
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl